Detta har hänt 2014


Det nya året 2014 började med det sedvanliga julagillet, som alltid hålls vid Kyndelsmässohelgen, där det bjöds på en härlig och god julmat, som vår duktiga kökspersonal tillagat. Underhållningen bestod av styrelsens egna medlemmar samt av traktens förmågor, vilket blev mycket uppskattat av besökarna.

Trivselkvällarna om fastigheterna i Eskilstorps och Hemmeslövs byar fortsätter 3 gånger även under våren.

Den 7 mars hade föreningen sitt årsmöte och till ordförande för kvällen valdes Bengt Bengtsson, till sekreterare valdes Lena Nilsson. Valda styrelsemedlemmar 2014:Till ordförande på 1 år omvaldes Bengt-Gunnar Bengtsson. Styrelseledamöter: omval på 2 år: Solveig Karlsson, Lena Nilsson och Maj-Britt Nilsson. Kvarstår på ett år: Runa Jönsson, Jan-Erik Hansson och Gun Pålsson. Styrelsesuppleanter: Per Jönsson Johan Philipson och Kjell Jönsson. Till revisorer på 1 år omvaldes Jan-Erik Andersson och Bertil Karlsson. Till revisor suppleant på 1 år omvaldes Hasse Svensson. Till ombud vid vuxenskolans årsmöte omvaldes Bengt-Gunnar Bengtsson ord. och Gun Pålsson ers. Till kontaktombud med skolan på 1 år omvaldes Ingrid Lindeberg- Johansson. Till ombud till Höks Hembygdskrets omvaldes Bengt Bengtsson ord. och Signe Nilsson suppl. Till ombud vid Höks Hembygdskrets årsmöte omvaldes Bengt Bengtsson och Solveig Karlsson ord. och Signe Nilsson suppl. Till ledamot i redaktionskommittèn för Höksbladet på 2 år valdes Johan Philipson. Valberedningen: Kvarstår på 1 år Mona Bengtsson, på 2 år Ann-Marie Andersson och på 3 år Arne Nilsson sammankallande. Ordförande Bengt-Gunnar Bengtsson tackade 2 av ledamöterna som avgick och överlämnade blommor till dem. Justerare för dagens protokoll valdes Bertil Karlsson och Olle Jönsson.

Efter mötet bjöds det som brukligt på jästpannkakor med grädde och sylt, sen visades det även ett bildspel från året som gott där man kunde blicka tillbaka på aktiviteterna som föreningen haft. Kvällen avslutades med lotteri.

 

Vårens tre trivselkvällar är avslutade, där vi visade bilder och berättade om fastigheterna utmed vägen genom Hemmeslöv och Eskilstorp och om vilka människor som har bott där genom åren.

 

Minnesvårdsföreningen har tillsammans med hembygdsstugan haft visptillverkning med fjärdeklassarna från Ö-Karups skola i hembygdsstugan. Eleverna fick se och själv prova på hur det gick till att tillverka vispar förr i tiden. Materialet man använde sig av var nytaget björksly. Eleverna visade stort intresse och tyckte det hela var mycket roligt. Efteråt bjöds det på jästpannkakor med grädde och sylt, vilket blev mycket uppskattat samtidigt som det bjöds på underhållning med musik och sång om gamla madavisor. Det hela avslutades sedan med ett besök i vävstugan.

 

Den 24 maj anordnade Minnesvårdsföreningen kyrkogårdsvandring i Ö-Karup. Det började med en kort vandring på kyrkogården i kvartér 5. Sedan var det bildvisning och berättelser i församlingshemmet från gravplatserna, hur respektive människor hade bott och levat. Ett 40 tal personer hade infunnit sig och intresset var stort.

Den sedvanliga Gökottan hölls som vanligt Kristi himmelfärdsdag. Platsen i år var domareringen uppe på åsen. Med ett fantastiskt väder och en strålande utsikt över Laholmsbukten kunde besökarna intaga sitt medhavda kaffe med tilltugg, samtidigt som man fick sig berättat om platsen och det intilliggande området.

.

I Minnesvårdsföreningen har vi under år 2014 haft mycket aktiviteter bl.a.julagille, visp-tillverkning för klass 4 från Östra Karups skola tillsammans med Hembygdsstugan, gökotta, kulturresa över åsen, bussresa i Skåne, kyrkogårdsvandringar och trivselkvällar.

Allt har varit mycket omtyckt av våra besökare.

Nu vill Minnesvårdsföreningen avsluta 2014 med att tacka er alla och önska Er

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Östra Karups Minnesvårdsförening

Skapad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2014-03-18 10:25:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2018-12-29 15:56:55) Kontakta föreningen