Detta har hänt 2012-13


2012

Ny ordförande i Östra Karups minnesvårdsföreningen

Årsmöte har hållits i Östra Karups Minnesvårdsförening den 9 mars.
Till ny ordförande valdes Bengt Gunnar Bengtsson efter Bengt Bengtsson
som efter 17 år avgick. Han avtackades med en miniatyrmilsten, diplom och blomma.

Övriga som lämnade styrelsen var Mona Bengtsson och Signe Nilsson
som avtackades med blommor.

Under kvällen bjöds på kaffe och jästpannkakor samt bildvisning, sång och musik.

Kräver bättre kommunikation om
kyrkogården

Östra Karups minnesvårdsförening tycker inte att kommunikationen med kyrkorådet i Båstad-Östra Karups församling fungerar.
Nu har medlemmar tröttnat på att gravstenar flyttas. Dessutom anser de att skötseln av byns kyrkogård är under all kritik Bengt-Gunnar Bengtsson, ordförande i Östra Karups minnesvårdsförening, suckar och pekar ned mot en av alla gravstenar som numera ligger på kyrkans mark intill prästgården i byn.
De senaste åren har mellan 30 och 40 gravstenar flyttats från kyrkogården. – En kyrkogård ska vara en kulturplats! Här ska man kunna gå omkring och se vilka
människor som har levt och verkat i Östra Karup. Och att stenarna flyttas beror
inte på platsbrist. Här finns plats så det räcker till att begrava hela Båstad, säger Bengt Bengtsson, före detta ordförande i föreningen.
Minnesvårdsföreningen har kontaktat både kyrkorådet i Båstad- och kyrkogårdschef Peter Nilsson för att diskutera gravstenarna och skötseln av kyrkogården, som de inte heller tycker fungerar tillfredsställande eftersom Östra Karup inte har någon egen kyrkogårdsvaktmästare.
Men att föreningen ska få träffa kyrkorådets representanter från Östra Karup verkar omöjligt.
– De säger bara att då ska hela kyrkorådet komma. Men vi vill träffa de personer som vi har valt in där. Skulle vi få svar på våra frågor så skulle vi inte vara så  upprörda, säger Bengt Bengtsson. Minnesvårdsföreningen känner sig nonchalerade och kräver att
kommunikationen med kyrkorådet blir bättre.

– Vi är inte ute efter att starta några gräl. Vi vill samarbeta på
fredliga grunder, säger Bengt-Gunnar Bengtsson.

Kyrkogårdschefen Peter Nilsson har träffat minnesvårdsföreningen
för att diskutera gravstenar och skötsel.
– Han har sagt att vi ska få delta i den vård- och underhållsplanering som ska göras för kyrkogården. Och att vi ska få vara med och säga vårt om gravstenarna. Men det har inte hänt någonting. Och fler och fler gravstenar flyttas, säger Bengt Bengtsson och fortsätter:
– Kyrkogården ser ut som en byggarbetsplats eftersom flera av gravstenarna har pålats upp för att inte rasa nu också.

2013

Hökkretsens frågesportstävling den 16 jan. 2013 i församlingshemmet i Östra Karup.

Deltagare:Representanter från Hembygdsföreningarna i Knäred, Våxtorp, Skummeslöv, Hasslöv, Veinge, Södra Halland och Ysby. Ysby och Skummeslöv fick dela på första placeringen.

Värdförening för kvällen var Östra Karups Minnesvårdsförening.

Image

Större bild: H-klicka i bild / "Öppna bild i ny flik"/ Öppna flik högst upp

Image

Julagille i församlingshemmet den 2 febr. 2013.

Kvällen startade med ett härligt julbord för att fira julens sista dag, Kyndelsmässodagen enligt föreningens mångåriga tradition. Det bjöds på: Hembakat bröd, ägg o. sill, Janssons frestelse, kål, skinka, revbensspjäll, mm. Risgröt med saftsås, förfriskningar med godis och frukt till allas stora förtjusning.

Kvällens underhållning svarade Bengt Åscar för med sång och gitarrspel.

Kvällen avslutades med lotterier och kaffe med struva.

Image

Större bild: H-klicka i bild / "Öppna bild i ny flik"/ Öppna flik högst upp

Image

 

Östra Karups Minnesvårdsförening har hållit sitt årsmöte i Församlingshemmet

fredagen den 8 mars 2013 där det till föreningens stora glädje kom ca. 60-talet av dess medlemmar. Kvällen började med årsmötet, sedan bjöds det på kaffe och jästpannkakor som är föreningens sedvanliga tradition sedan många år tillbaka och som är mycket uppskattat av alla, vilket vår duktiga kökspersonal skall ha all ära och heder av. Efter den goda måltiden visade föreningen en film från aktiviteter tillbaka i tiden och även bilder från verksamhetsåret 2012, kvällen avslutades med lotteri.

Valda styrelsemedlemmar för 2013:
Till ordförande på 1 år omvaldes Bengt-Gunnar Bengtsson.
Till styrelseledamöter 2 år omvaldes Runa Jönsson, Jan-Erik Hansson och Gun Pålsson, kvarstående till årsmötet 2014 är Solveig Karlsson och genom fyllnadsval på 1 år valdes Lena Nilsson.
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Per-Ingvar Jönsson, Johan Philipson, Jan- Olof Nilsson och Maj-Britt Nilsson.
Till revisorer på 1 år omvaldes Jan-Erik Andersson och Bertil Karlsson.
Till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Hasse Svensson.
Till ombud vid vuxenskolans årsmöte omvaldes på 1 år Bengt-Gunnar Bengtsson ord. och Gun Pålsson ers.
Till kontaktombud med skolan på 1 år omvaldes Ingrid Lindeberg-Johansson.
Till ombud till Höks Hembygdskrets omvaldes Bengt Bengtsson ord. och Signe Nilsson suppl.
Till ombud vid Höks Hembygdskrets årsmöte omvaldes Bengt Bengtsson och
Solveig Karlsson ord. och Signe Nilsson suppl.
Ledamot i redaktionskommittén för Höksbladet kvarstår Bore Nilsson till årsmötet 2014.
Valberedningen: Kvarstående på 1 år är: Arne Nilsson sammankallande, på 2 år Mona Bengtsson samt nyval av Kjell Jönsson på 3 år.
Ordförande Bengt-Gunnar Bengtsson tackade 4 av ledamöterna som avgick och överlämnade blommor till dem.
Justerare för dagens protokoll valdes Sven-Ove Stefansson och Bertil Karlsson.
Till ordförande att leda årsmötets förhandlingar valdes Bengt Bengtsson.
Till sekreterare för mötet valdes Lena Nilsson

Image

Större bild: H-klicka i bild / "Öppna bild i ny flik"/ Öppna flik högst upp

Image

Image

Image

 

Minnesvårdsföreningen har haft sin årliga gökotta Kristi Himmelsfärds dag. Detta år i Täppesås.

Folk hade kaffekorg med sig och kunde njuta av det vackra vädret och utsikten över den halländska slätten.

Minnesvårdsföreningen tillsammans med Hembygdsstugan anordnade gemensamt den sedvanliga vispdagen för fjärdeklassarna i Östra Karups skola den 14/5. 14 elever kom och fick lära sig, hur det gick till att tillverka vispar av nytagen björksly. Efteråt bjöds det på jästa pannkakor med sylt och grädde i Hembygdsstugan. Där fick de även vara med om att sjunga skånska madavisor. Det hela avslutades med ett besök i vävstugan en trappa upp. Som vanligt blev det hela mycket uppskattat.

 

Östra Karups Minnesvårdsförening har haft sin kyrkogårdsvandring den 25 maj där Gun Pålsson visade bilder och berättade från sista delen av kvarter 2. Ett 30-tal besökare kom och lyssnade.

Östra Karups Minnesvårdsförening har haft kyrkogårdsvandring den 24 aug. Efter en kort vandring på kyrkogården, visade Gun Pålsson bilder och berättade från kvarter 3. Ett 40-tal intresserade besökare kom och lyssnade.

Kulturresa över åsen den 8 aug. 2013.                                                                                         

Bussresan med 24 personer startade i Östra Karups kyrka med information om kyrkan, tornet som rasade m.m. samt en skröna om "Djävulen i Östra Karups kyrka". Sedan gick resan upp på åsen med berättelser av Bengt Bengtsson och Lena Nilsson om snapphanar, byn som försvann, rån,mord och berömda personer från förr som färdats på gamla riksvägen. Extra roligt var att ett barn från klass 2 i Ö.K:s skola var med eftersom han blev så intresserad när vi var i klassen och berättade och visade bilder från förr och nu, så han ville höra mera.

En trevlig resa trots lite regn. Medhavd fikakorg intogs i Hembygdsstugan.

Kvällens tema var Hemmeslövs småskola åren 1874-1953. Bengt-Gunnar Bengtsson började med att berätta lite historik från skolan genom åren. Sedan berättade Mary-Ann Frankenius-Norrstam om sina år som lärarinna 1949-1951, vilket blev mycket uppskattat av kvällens besökare, bl.a. de elever som hade haft henne som lärarinna under den tiden. Det visades även bilder från skolan genom åren. Kvällen avslutades med att ordförande Bengt-Gunnar Bengtsson tackade och överlämnade blommor till Mary-Ann, samt fotografering av Mary-Ann med sina f. d. elever.
Under hösten 2013 har föreningen haft 3 st. trivselkvällar, där vi har berättat och visat bilder om fastigheterna längs med vägen genom Eskilstorp och Hemmeslövs by under åren, vi har även haft en Kulturafton med ett 60 tal besökare och där det bjöds på Jansons frestelse och där Glädjespridarna stod för underhållningen. Föreningen har även haft öppet hus i lokalen på Kristallvägen där de visades bl.a. skolkort såväl gamla som nya från Ö-Karups skola. Året avslutades med en frågesportstävling där Hasslöv blev det segrande laget.

 

 

Förening:

Östra Karups Minnesvårdsförening

Skapad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2012-04-27 11:29:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2019-01-05 18:30:13) Kontakta föreningen