Föreningen


Vår förening bildades 1978 efter en studiecirkel i minnesvård 1977.
En av initiativtagarna var Stig Edenfur som också ledde studiecirkeln.
Verksamheten vilar på fyra grundpelare:

  • Insamling av dokument och fotografier.
  • Möten med föredrag, bildvisning, underhållning och utställningar.
  • Styrelsens arbete med att uppspåra och tillvarata eller dokumentera
    värdefulla kulturmiljöer. Som exempel kan nämnas att 135 torpruiner har skyltats och dokumenterats.
  • Studiearbete. Varje vinterhalvår genomförs en studiecirkel där olika delar
    av bygdens historia behandlas. De viktigaste resultaten har skrivits ner som
    underlag för en serie häften som föreningen publicerat.

Exempel på årligen återkommande arrangemang är:
Höstagille, julagille, årsmöte, vispdag med klass 4, gökotta, torpvandring,
kyrkovandring, studieupptaktsmöte och studiecirkel.
Dessutom deltar vi i Båstad Kommuns Kulturvecka under oktober månad.
Då brukar vi samarbeta med andra kulturella organisationer i socknen
kring ett gemensamt tema.

Vår föreningslokal finns på Kristallvägen 11 (källarplan) i Östra Karup.

 

Förening:

Östra Karups Minnesvårdsförening

Skapad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2012-04-24 23:29:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Karups Minnesvårdsförening (2018-12-27 18:45:27) Kontakta föreningen