Styrelsen


Styrelsen består av:

Ordförande:

Johan Philipson
Diabasvägen 9, 269 41 Östra Karup
Tel: 0431-74310, Mobil: 073-8221036 Mail: [email protected]

Vice ordförande:

Jan-Erik Hansson
Opalvägen 4, 269 41 Östra Karup
Tel: 0431-743 06, Mobil: 076-8003204 Mail:[email protected]

Sekreterare:

Kristina Walther
Skiffervägen 1, 26941 Östra Karup
Mobil: 073-3820424, Mail:[email protected]                                                                                                                                                             

                                                 

Kassör:

Maj-Britt Nilsson
Ekorrvägen 19, 269 39 Båstad
Tel: 0431-717 81, Mobil: 0730-784495 Mail: [email protected]

Arkivarie
Gun Pålsson,
Tuvelyckans Gård, Mellanvägen 176, 269 96 Båstad
Tel: 0431-742 21, Mobil 070-9409449 Mail: [email protected]

Styrelseledamöter

Lena Nilsson, Åhusvägen 29 F, 269 31 Båstad
Tel: 0431-75 898, Mobil 0709-581570, Mail; [email protected]

Solveig Karlsson,
Korallvägen 5, 269 41 Östra Karup
Tel: 0431-740 41

Per Jönsson
Postridarens väg 10, 269 41 Östra Karup
Tel: 0431-740 19, Mobil 073-7229639

Styrelsesuppleanter

Inger-Lena Svensson
Månstensvägen 36, 26941 Östra Karup
Tel:0431-74507, Mobil 070-2574015

 

Sven-Olle Svensson
Lya Fäladsvägen 4, 269 96 Östra Karup
Tel 0431-70996, Mobil 070-2212356,

Hedersledamot i styrelsen:
Bengt Bengtsson
Kristallvägen 3, 269 41 Östra Karup
Tel 0431-744 16, Mobil: 070-3060067 e-mail: [email protected]

 

Editerad av: Bengt Bengtsson (2021-01-13 13:24:40)