Medlemskap

Medlemskap i Östra Fågelviks hembygdsförening kan fås genom kontakt med någon i  ÖFHBF styrelse eller att meddela oss via email [email protected]. Därefter tillhandahåller vi er ett inbetalningskort för inbetalning av medlemsavgiften och registrering. Du kan även betala in medlemsavgift till vårt plusgiro konto 69 23 09-8
Ange namn och adress på inbetalningen. Medlemsavgift är för ensamstående 100 kronor och för familj 150 kronor per år.

Vid alla kontakter med Ö F HBF lämna er email adress så vi kan kontakta er eller sända begärd information.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter