Kommendantbostället vid Björka Gård, tillhörande ÖF HBF

Kommendant bostället som är från indelningsverkets dagar d. v. s. 1600 talet var logi för den Löjtnant vilken var kommendant över Nyed – Väse och Alster och tillhörde Nerikes regemente till vilket dessa härad hörde på den tiden.

Kaj Röhs

Ett löjtnantsboställe från 1700-talet

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter