”Birgit på Björka” Johansson

Vår Grand Old Lady Birgit ”på Björka” Johansson gick ur tiden den 19 maj 2011.

Birgit var  i sin krafts dar en motor i Östra Fågelviks Hembygdsföreningoch med all den kunskap och energi hon besatt.
Birgit donerade Kälktorpet till Östra Fågelviks Hembygdsförening inklusive några byggnader med förbehåll att hon skulle få vistas där så länge hon orkade och ville. Sommaren 2010 var Birgit på besök vilket skulle visa sig bli hennes sista vid sitt älskade Kälktorp. Damerna i festkommiten hade dukat upp en sillunch till hennes ära vilken avnjöts i ett strålande sommarväder till allas förnöjsamhet. Birgit hade då fortfarande minnesbilder kvar av gamla Fågelvik och kunde förmedla dessa till oss. Men tyvärr så gjorde sjukdomen att hon så småningom gled allt djupare in i ett stort mörker och minnet försvann.
Birgit på Björka är i varmt minne bevarad av oss som har att vårda kulturarvet efter henne och hennes bröder.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter