Årets Höstsamkväm 2017

Höstsamkväm: Eldsjälar korades

Det var god stämning redan från starten av festen som hembygdsföreningen i Östra Fågelvik bjudit in till helt nyligen. Det blir så när gamla goda vänner träffas och har sett fram emot att ”samkväma”.

Hembygdsföreningen hade valt att uppmärksamma föreningens förgrundsfigur Birgit Johansson som deltagit i bildandet av föreningen 1961 och som sedan donerat sitt eget torp, Kälktorpet, som med åren utvecklats till socknens hembygdsgård, Birgit skulle ha fyllt 100 år i augusti månad.

Föreningens första styrelse hade stora ambitioner. Man initierade flera projekt som krävde enorma arbetsinsatser. Det startades arkeologiska utgrävningar för att man ville utröna om det verkligen hade stått en gammal kyrka på en åker 500 meter från nuvarande kyrka. Man lade ner ett stort utvecklingsarbete med syfte att utveckla en folkdräkt för socknen Östra Fågelvik. Båda projekten blev lyckosamma. Redan efter första sommarens utgrävningar hade man frilagt grunden till den medeltida kyrkan. Och folkdräkten kunde högtidligen invigas på sommarfesten 1974.

Byggnader runt omkring i bygden erbjöds till hembygdsföreningen. Men dessa gåvor skulle först plockas ner stock för stock, fraktas till Kälktorpet och där byggas upp igen. Bland annat fick man ett rymligt magasin från Busterud strax utanför Skattkärr som efter åtskilliga arbetstimmar kunde invigas 1985.

Det var oftast Birgit Johansson, själv barnfödd på Björka i Östra Fågelvik, som förde föreningens talan, såväl skriftligt som muntligt. Hon fick till och med ta emot medalj och diplom för sin hängivna entusiasm och sitt målmedvetna arbete för hembygden.

Olle Johansson

Vid årets höstsamkväm berättades detta och mycket mer om föreningens första årtionden Bland gästerna fanns flera medlemmar som deltagit i detta intensiva arbete för att föreningen skulle bli det den är i dag. Två av gästerna, Olle Johansson och Ann-Marie Nilsson, uppmärksammades som eldsjälar, för sina enormt stora arbetsinsatser under föreningens drygt femtioåriga historia. De fick ta emot vackra blomster som synbara bevis på beundran och uppskattning.

Anne-Marie Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Många minnen väcktes till liv när filmsnuttar från gamla tider visades. Bland annat spelades en pjäs upp som Birgit Johansson skrivit till en sommarfest. I pjäsen kunde vi se hur en skolexamen i riktigt gamla tider kanske kunde ha utspelat sig, där elever hamnade i skamvrån, där nämndemannens son hölls om ryggen av läraren som tilltalades ”mamsell” och där föräldrarna gav läraren nyvärpta ägg och hemlagad korv som av en händelse. Bland gästerna på höstsamklvämet fanns flera av ”skådespelarna”, nu med flera år på nacken än då.

Lena Fries

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter