Höstsamkväm

Lördag  11 November i Vårt Hus Skattkärr kl. 15.00

Servering av smörgåstårta och dryck samt kaffe med dopp

Då vår Birgit Johansson skulle fyllt 100 år detta år

K. Röhs

och folkskolan 175 år visar vi filmer och läser några dikter med detta i förgrunden.

Lotteri på blomgrupper  m.m.

Entré 40 kr. inkl. servering

Om möjligt, anmälan senast söndag 5 November till Bengt/Inger Lagerberg 860563/0703 384866

Välkomna

Östra Fågelviks Hembygdsförening

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter