Vänerveckan: Öppet hus på Kälktorpet

Som ett led i kampanjen Vänerveckan höll hembygdsföreningen öppet hus i söndags, 27 augusti. Avsikten med Vänerveckan är att öka kunskapen om Sveriges största insjö och dess betydelse för kommunerna kring Vänern.

För Skattkärr och Östra Fågelvik har fiskenäringen varit viktig och på Kälktorpet kunde vi bland annat visa upp en Vänersnipa, en gammal fiskebåt som använts av Petrus och Natanael Svensson. Bland hembygdsgårdens samlingar finns ett stort antal fiskeredskap som Kaj Röhs, son till Natanael, berättade om för det tjugotal besökare som hörsammat inbjudan. Dessutom fanns bilder och dokument att beskåda som beskrev verksamheter med koppling till Vänern och sjöfart.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter