Sommarfest på Kälktorpet

sommarfest 1Fotograf: sommarfest 1 

Årets sommarfest ägde rum i söndags, 13 augusti. Hotande regnmoln blåste bort och solen lyste över det 70-tal gäster som hittat till Kälktorpet.

Flaggan var hissad, fikabordet med hembakta bullar, mjuka kakor och minst sju sorters småkakor framdukat, när musikanterna Bertil Engh och Bertil Andersson tog scenen i besittning. Knappast något kan vara mer passande att inleda en hembygdsfest med än just Frödings Strövtåg i hembygden och Det var dans bort i vägen, varpå följde smakprov ur musikanternas breda visrepertoar, Nils Ferlin, Gunde Johansson, Ted Gärdestad och inte minst ett allsångsmedley med Sven-Ingvars melodier, där publiken sjöng med för full hals. 

Redan 1842 fick Sverige en stadga om folkskola, det vill säga alla barn oavsett bakgrund skulle få lära sig läsa, skriva och räkna. I Östra Fågelvik fick varje rote uppdrag att ordna med undervisning. Till att börja med löstes det med hjälp av vandringsskolor som ambulerade mellan socknens rotar för undervisning. Men redan 1878 stod Mosseruds skola klar att tas i bruk och tio år senare Spånga skola. Båda dessa skolor var sedan i bruk i drygt hundra år, vid sidan om andra skolor runt omkring i socknen. Redan 1923 byggdes Skattkärrsskolan i centrum; en mäktig fyra våningar hög byggnad i tegel som av lokalbefolkningen kom att kallas Högskolan i Skattkärr, som  kom att vara i bruk ända fram till 1977, när nya Skattkärrsskolan stod klar att användas. Om skolsystemets utveckling berättade Lena Fries, medan studiegruppen Fôr i tia kunde visa ett stort fotomaterial om skolor i socknen. Runt omkring i Sverige uppmärksammas just i år att folkskolan kan fira 175 år. 

På en sommarfest finns många höjdpunkter. Säkerligen var det dignande fikabordet med hembakt en sådan för flera av gästerna. För andra var det måhända alla lotterivinster som delades ut i form av lokalt producerad honung och vackra blommande krukväxter. Hembygdsföreningens stora sommarlotteri förrättade också vinstutdelning. Vinnare som ej var närvarande är underrättade.

 Lena Fries

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter