Kälktorpet höll öppet hus

 Hembygdsföreningen höll öppet hus i söndags, 16 juli, regnet till trots. Antalet besökare var få och särskilt många våfflor behövde inte gräddas.

 Var står Hulda Johanssons isskåp?”, hördes plötsligt från Kälktorpets farstu och in kom en familj från Alingsås, utrustade med paraplyer och regnkläder. Mannen i familjen visste att hans mormors syster, som bott i Rud vid Skattkärrsviken, hade skänkt ett isskåp för många år sedan. Det ville han nu gärna visa för sin fru och dotter. Och isskåpet dök upp under den rundvandring  man sedan gjorde under sakkunnig ledning av föreningens ordförande Bengt Lagerberg. Isskåpet var i gott skick och hade fungerat som den tidens kylskåp, där isen lades i uppifrån  och det kalla smältvattnet sipprade ner på båda sidor.

 Det är just detta som är så spännande med att hålla öppet hus. Plötsligt fick isskåpet nytt liv”, säger Bengt Lagerberg.

 Hembygdsföreningen håller också  öppet hus senare i höst, först söndagen 27 augusti inom ramen för Vänerveckan – vårda, värna vårt Vänerlandskap, därefter söndagen 10 september som ett traditionsenligt öppet hus när hembygdsgården och Kommendantbostället visar upp sina samlingar.Isskåpet

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter