Styrelse

 

Hembygdsföreningens Styrelse  2015

Mikael Johansson ordförande
Anne-Charlotte Carlsson vice.ordf.
Ann-Britt Pettersson kassör
Gunnel Eriksson sekreterare
Margareta Ekbladh ledamot
Kerstin Svegeus ledamot
Ulla Karlsson ledamot
Lisbeth Johansson suppleant
Bernth Karlsson suppleant
Revisorer
Maud Haglund revisor
Lars-Gösta Karlsson revisor
Bengt Eriksson rev. suppl.
Bo Furensjö rev. suppl.
Ombud till Östergötlands Hembygdsförbund Länsmuseiombud 
Anne-Charlotte Carlsson Sven R Karlsson
Lisbeth Johansson Berit Svensson
Ansvarig för hemsidans innehåll: vakant:

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter