Historisk söndagspromenad

En vacker sensommardag tog jag och maken en promenad ner förbi Fiskeby Bruk.
Vi gick så långt man kan komma ner till Motala Ström. Där vid stranden finns en gammal kran från mitten av 1800-talet. Kranen användes till att lyfta av bl.a kanoner från pråmarna som kom från Finspång. Godset transporterades  över sjöarna Skuten och Glan
ner till Fiskeby där den hästdragna järnvägen mellan Fiskeby och Norrköpings hamn utgjorde sista sträckan. Hästarna drog vagnarna utmed Fiskebyvägen ( i dag Katterumsvägen) upp till höjden vid nuvarande Taborsbergsvägen.
Där kopplades hästarna bort och vagnarna kunde rulla ner mot hamnen
vid Saltängsgatan där kran nr. två finns idag. Den hästdragna järnvägen
lades ner 1872 efter 18 år. På resterna av den gamla järnvägen mellan Fiskeby och Finspångsvägen anlads en väg som idag heter Fiskebyvägen.

Gammal kran bakom Fiskeby Bruk

                      

Kranen vid gamla Tullhuset

             

Vid Glans utlopp till Motala Ström låg Ringstadholms Slott.
På 1370-talet lär riksdrosten Bo Jonsson Grip ha uppfört ett slott på holmen.
Platsen var strategiskt vald och hade tidigare varit befäst. Slottet kontrollerade sjöfarten mellan Glan och Bråviken. Det blev ett säte för Grips fogde.
1434 belägrades slottet av Engelbrekts bondestyrkor. Engelbrekt ledde ett uppror mot
unionskungen Erik av Pommen. Bönderna reste sig mot de utlänska fogdarna som tillsattes av kungen för att driva in skatt till kungens krig på kontinenten. Engelbrektsupproret slogs ner  men 1470 brändes Ringstaholm vid ett nytt bondeuppror. Det byggdes aldrig upp igen och numera återstår bara slottets grund och delar av en ringmur.

Idag måste man ha båt för att komma ut till holmen.

Informationstavla vid platsen

 

                     Text och bild Margareta Elmberg

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter