Årsmöte 25 februari

Den 25 februari hölls årsmöte i Logen Majblommans lokaler Skördegatan 27
cirka 50 medlemmar fanns på plats.
Parentation av medlemmar som avlidit under året hedrades med en tyst minut
därefter hölls sedvanliga förhandlingar av Mikael Johansson
som omvaldes till ordförande för 2015.
Som ny ordinarie ledamot i styrelsen valdes Gunnel Eriksson och som ny
suppleant valdes Bernth Carlsson.
Avgående ledamöter och revisor avtackades med blommor.
Efter årsmötet underhöll Göran Bjarnegård och Carina Johansson med sång
och musik. som syftade på hembygd.
Kvällen avslutades med att föreningen bjöd på räksmörgås och kaffe.

 
Ordförande och sekreterare för mötet.
God anslutning på årsmötet.

Kvällens gäster Göran Bjarnegård
och Carina Johansson. 

 

Foto: Stig Elmberg

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter