Medlemsmöte november

Den 19 november hade vi Marianne Bokblad som gäst.
Ämnet för kvällen var: ”Man lär så länge man har elever”
Marianne Bokblad har arbetat som lärare i 40 år och nu
delade hon med sig av många roliga episoder från den tiden.

Åhörarna fick sig många glada skratt.

Kvällen avslutades med kaffe och goda smörgåsar i samband med dragning
av sålda lotter.

Ordförande tackade kvällens gäst för trevlig underhållning och påminde samtidigt om anmälan till Lucia den 10 december.

 

Mariannes berättelser
lockade till många glada
skratt.

Gästföreläsare
Marianne Bokblad

Intresserade åhörare

Lycklig vinnare av blomma

Trevlig samvaro vid
kaffebordet.

 

Foto: Mikael Johansson

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter