Besök vid Brostugan Örtagården

En vacker sensommarkväll besökte ett 20-tal medlemmar Örtagården vid 5-öresbron i Kneipen.
Rolf Gustafsson hade vänligheten att ställa upp och berätta om föreningen Örtagården och om de växter som finns där.

Brostugan vid 5-öresbron

5-öresbron från norra sidan.

Föreningen startade 1984, dåvarande stadsträdgårdsmästare Stig Hellerström tyckte att platsen var bra. Norrköpings Kommun bidrog med materiel och 1986 invigdes Örtagården.
Vid detta tillfälle skänktes två Ginkoträd av Stig Hellerström, dessa är planterade på norra delen av gården.

Rolf berättar om medicinalväxternas historia och användningsområde.

 

 

Vid varje växt finns en skylt där besökarna kan läsa mer om växten.

Det vackra Kermesbärets saft används till färgning av vin och konditorivaror.

Rolf Gustafsson hade även en del att säga om Brostugan och dess historia.

Rolf Gustafsson berättar om kryddväxternas användningsområde. I Örtagården finns bl.a. Johannesört, Körvel, Pimpinell, Malört och många fler örter. Förutom medicinalväxter, kryddväxter fanns här prydnadsväxter och spånväxter.

I den lilla oasen kan man sitta och se över Strömmen. Innan vi tog avsked av Örtagården framförde ordförande Mikael Johansson ett varmt tack till Rolf Gustafsson som varit vänlig att ta sig tid denna vackra sommarkväll.

Text o bild:  Margareta Elmberg
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter