Övertorp

Övertorp låg uppe på höjden några hundra m väster om Fredriksdal, och hade utfartsväg vid Landsberg. Det var från början ett torp under Hornsberg men friköptes av Karlsson och blev egen fastighet. Då var arealen 23 ha varav 7 åker.
Den första som bodde i Övertorp var rättaren Per Andersson som gifte sig 1754. Därefter följde en lång rad torpare.

Övertorp was located on the hill a few hundred meters west of Fredriksdal. It was first mentioned in the church record of 1754 when Per Andersson who lived here got married.
For more information in english please contact us on
[email protected]Den sista permanentboende var Johnny Palmeborg som avled i slutet av 1970-talet. Senare köptes fastigheten av Fredriksdal och byggnaderna revs bort i början på 80-talet.


Förening:

Östra Eds Hembygdsförening

Skapad av: Östra Eds Hembygdsförening (2014-06-21 22:51:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Eds Hembygdsförening (2014-06-21 22:51:12) Kontakta föreningen