Uppteckning av min i Westerum befintlig lösegendom S Edberg 1902.pdf