Kontrakt för godkännt rekrytering Tjust kompani nr 63 år 1898.pdf