Protokoll öfversammaträd hållet den 30 sep 1900 - A.pdf