Protokoll öfver åtgärder o förbättringar Windö, Westerum och Forsby -J.pdf