Protokoll öfversammaträd hållet den 30 sep 1900 - B.pdf