Publication över rusthållarutrustning 21 Sept 1709.pdf