Skriftkommittén


Hembygdsföreningens skriftkommitté. Från vänster
Ingvar Gustavsson, Karin Brunsberg och Karl-Eric
Andersson.

I Hembygdsföreningen finns kommittéer för olika ändamål och
verksamheter. Skriftkommittén har till uppgift att svara för
föreningens olika skrifter. Östra Blekinge Hembygdsförening har
en omfattande litterär produktion.

Under sina 44 år har 23 olika skrifter givits ut under
enskilda ämnen som berör Hembygdsföreningens verksamhet.

Mer information om skrifterna kan du läsa genom att klicka här

Skrifterna kan också beställas via internet.