Skrifter

Styrelsen för Östra Blekinge Hembygdsförening arbetar med förutom löpande verksamhet med att bevara vår hembygds natur- och kulturhistoria. Under mottot Bevara dagen för morgondagen försöker vi arbeta på olika sätt. Ett sätt är att dokumentera genom att ge ut skrifter. Fram till år 2014 har Hembygds-föreningen gett ut 23 skrifter. I föreningen finns en skriftkommitté som du kan läsa mer om här>>>!

Skrifter kan du köpa i Skjutsstationen under fredagar. Du kan också köpa skrifter via Internet. Beställning görs här>>>!  Skriv namn och adress samt vilken skrift eller skrifter du vill beställa. Priser framgår av respektive presentation enligt nedan. Du får skrifterna hemsända på posten.

Skrift nr 1
Mellan heden och havet – Ragnar Jändel som hembygdens diktare

Skrift nr 2
Jämjö kyrkor före och efter 1824

Skrift nr 3
Bilder från en levande skärgård

Skrift nr 4
Ur Arvid Nissas minnesbok – Episoder och visor

Skrift nr 5
Miljöförändringar i vår omgivning

Skrift nr 6
Bygd i omvandling, 100 år i Nopeln

Skrift nr 7 (Nytryckt februari 2003)
Torpinventering i Jämjö socken

Skrift nr 8 (Nytryckt februari 2003)
Jämjö Förr och Nu

Skrift nr 9
Idrott i Jämjö

Skrift nr 10
Landsbygdsförändringar – Minnen och tankar om lantbruk m.m.

Skrift nr 11
Gåsamåla bykrönika under fyra hundraden år – nytryck 2018!

Skrift nr 12
Fiskare berättar – Om fisket i östra Blekinge

Skrift nr 13
Sagan om Belganetta

Skrift nr 14
Folkminnen och samfärdsel i Östra Blekinge

Skrift nr 15
Flakulla Kolugn – “Från ved till grillkol”

Skrift nr 16
Skolhus, jordland och kobete. Om folkundervisningen i Jämjö socken, Blekinge län

Skrift nr 17
Gunnar Olsson berättar minnen

Skrift nr 18
Östra Blekinge Järnväg

Skrift nr 19
Fiskare berättar del 2

Skrift nr 20
Jämjöbilder 1

Skrift nr 21
Jämjöbilder 2

Skrift nr 22
En bildberättelse om östra Blekinge genom åren

Skrift nr 23
Maria från Korpakärr-och tiden då hon levde 1823-1883

Skrift nr 24
Jändelskolan genom Ingvar Gustavssons kamera 1966-1991

 

Klicka på länken så får du en presentation av skriften samt prisuppgifter