Redaktionskommittén


Redaktionskommittén planerar nästa nummer av medlemsbladet

Östra Blekinge Hembygdsförenings medlemsblad utkommer med fyra nummer per år till medlemmarna. Tidningen finns att köpa i Jämjöhallen, Senorens Livs och i Torhallen för 20:- .

Tidningar kan beställas vi internet och kostar då 30:-. Vid beställning av flera blir givetvis frakten mindre.

Vårnumren kommer ut i samband med årsmötet i mars och höstnumren i
samband med skördefesten i september. Har du något till kommande nummer
så kontakta redaktionen.

Redaktionskommittén

Erik Johansson 0455-508
89
[email protected]
Roland Andersson 0455-36 50 03 [email protected]
Ann-Marie Nordström 0455-51420 [email protected]
Lars-Erik Eklund 0455-506 61 [email protected]
Anders Johnsson 0455-503 22 [email protected]