ÖBH:s program 2018

Våra aktiviteter sker i samarbete med      

Studieförbundet Vuxenskolans hemsida klicka här!

Program 2018 Östra Blekinge Hembygdsförening (ÖBH). 

Där dag och klockslag ej angives: Se vår hemsida www.hembygd.se/ostra-blekinge och Kalendern i BLT och SSD. I god tid före angiven aktivitet sätter vi också upp affischer i hela området.

Mars
Söndagen den 18 mars kl. 1400. Årsmöte i Skjutsstationen Jämjö. Årsmötesförhandlingar. Peter Graucob berättar om ”Kristianopel i nutid och framtid” Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Torsdagen den 22 mars kl. 18.30 Öppet hus i Skjutsstationen Jämjö.

Vi tar upp allmänna hembygdsfrågor med speciell inriktning på missionsverksamheten i östra Blekinge. Välkomna!!

April

Tisdagen den 10 april kl. 19.00 i Ramdala Församlingshem. Vår fotogrupp bjuder på en spännande kväll med äldre Ramdalafoton från vårt arkiv!! Har du gamla Ramdalafoton ta gärna med dessa. Kaffeservering.

Torsdagen den 19 april kl. 18.30 Öppet Hus i Skjutsstationen Jämjö.

Vi tar upp allmänna hembygdsfrågor och dessutom deltar representanter från Blekinge Släktforskarförening.

Maj

Orkidévandring ”Bröd. Hage” på Möcklö. (Dag och tid se Kalendern/affisch) Maria Strand leder orkidévandringen. Professor Urban Emanuelsson och Maria Petersson berättar om sina aktiviteter ”Med målarpenseln i naturen”. Tag med kaffekorg. Vägvisning från Östra Möcklö.

Torsdagen den 10 maj kl. 07.00 Gökotta. Plats: UttorpsNatrurreservat på Sturkö.  I reservatet håller man på med en stor restaurering. Maria Strand och professor Urban Emanuelsson leder vandringen och berättar under rubriken ”Är naturreservat nödvändiga”? Tag med kaffekorg.

Lördagen den 26 maj JÄMJÖDAGEN Kl. 1000 -1500 med Jämjö Vårmarknad i Skjutsstationen. Tillsammans med företagarna i centrum och Jämjö Pastorat genomförs många aktiviteter som lockar många besökare. Hela programmet finns på vår hemsida efter den 1 maj. Underhållning/ Servering.

Juni
Fredagen den 22 juni kl. 1500 Midsommarfirande Vassaslätt.
Vi klär stången och dansar. Göran o Ingemar står för musiken. Hembygdslotteri. Tag med kaffekorg och blommor till smyckning av stången.

Juli
Lördagen den 21 juli kl. 0900-1400 Slåtterdag vid Steneryds Ängar.
I samarbete med Länsstyrelsen anordnar vi slåtter. Tag gärna med lie eller räfsor. Per-Anders kör med hästar som utför slåtter på gammalt vis. Kl. 1300 Slåttergille. Föreningen bjuder slåtterfolk och övriga på kaffe, saft och fralla. Hamboringens Folkdanslag. Slåttertal. Länsstyrelsen/Ingemar Olofsson har lie-kurs och deltagarna kommer att finnas med vid slåttern. (Om någon vill deltaga i lie-kursen ring Ingemar Olofsson 0455-55137).

Söndagen den 29 juli kl. 1400. Friluftsgudstjänst i Skjutsstationens trädgård. Tillsammans med Jämjö Församling och EFS Tag med kaffekorg.

Augusti
Lördagen den 18 augusti kl. 15.00 Kyrkogårdsvandring på Torhamns kyrkogård under ledning av Sven-Olof Petersson. Kaffeservering i Församlingshemmet

September
Lördagen den 22 sept. kl. 10.00 -15.00 Skördefest i Skjutsstationens Trädgård. Årets Tema är ”SKJUTSSTATIONEN 150 ÅR”.  Vi kommer att ha ett gediget historiskt program. Vi har en grupp som jobbar med programmmet. Klart är att landshövding Sten Nordin och Jämjö Musikkår medverkar. Många närodlade producenter finns på plats. Underhållning.

Oktober
Tisdagen den 2 oktober kl. 19.00 Fågelmara Missionskyrka kl.19.00. ”Nykterhetsrörelsen i östra Blekinge”Roland Andersson berättar och Hanna Strand  spelar klarinett och piano. Kaffeservering. Ett samarrangemang med Fågelmara Samhällsförening.
Lördagen den 6 oktober kl. 15.00 Randelkonsert i Ramdala Församlingshem. Till ”Andreas Randels minne”. har Randelsällskapet konsert. Kaffeservering.

Tisdagen den 9 oktober kl. 19.00 Sturkö församlingshem. ”Sturkö en viktig plats för 1000 år sedan” Katarina Olsson berättar. Kaffeservering. Ett samarrangemang med Sturkö Samhällsförening.

November
Torsdagen den 15 november kl. 19.00. Överraskningskväll i Skjutsstationen. Kaffeservering.

December
Lördagen den 1 december. kl. 10.00 – 14.00. Julmarknad i Skjutsstationen trädgård. Många marknadsstånd. Jändelskolans Lucia. Godispåsar till alla barn m.m.