ÖBH:s program 2017

Våra aktiviteter sker i samarbete med      

Studieförbundet Vuxenskolans hemsida klicka här!

Program 2017 Östra Blekinge Hembygdsförening (ÖBH). 

Där dag och klockslag ej angives: Se vår hemsida www.hembygd.se/ostra-blekinge och Kalendern i BLT och SSD. I god tid före angiven aktivitet sätter vi också upp affischer i hela området.

Mars
Söndagen den 19 mars kl. 1400. Årsmöte i Torhamn Församlingshem. Årsmötesförhandlingar. Tomas Persson tidigare Blekinge Museum presenterar sin bok ”SPÅR AV ETT LANDSKAP bronsåldern i Blekinge”. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Tisdagen den 28 mars kl. 1900 Sturkö Församlingshem .
Bygdeband träffpunkt Sturkö. (Se vidare artikel i tidningen).

Maj
Orkidévandring ”Bröd. Hage” på Möcklö. (Dag och tid se Kalendern/affisch) Maria Strandh leder orkidévandringen och Professor Urban Emanuelsson kommer i år att berätta om miljön i hagen men främst om ”Den sällsynta undervattensmiljön runt Bröd. Hage.” (En unik och spännande vandring). Tipsrunda. Tag med kaffekorg. Vägvisning från Östra Möcklö.

Torsdagen den 25 maj kl. 0700 Gökotta Plats: TORHAMNS UDDE där Sven-Olof Pettersson och ornitolog Rolf Larsson leder oss. Tag med kaffekorg.(vägvisning från infarten till Torhamn udde).

Lördagen den 27 maj JÄMJÖDAGEN Kl. 1000 -1500 med Jämjö Vårmarknad i Skjutsstationen. Tillsammans med företagarna i centrum och Jämjö Pastorat genomförs många aktiviteter som lockar många besökare. Hela programmet finns på vår hemsida efter den 1 maj. Underhållning/ Servering. Vi har en historisk utställning i Skjutsstationen ”Frysfacksföreningar i Östra Blekinge”.

Juni
Fredagen den 23 juni kl. 1500 Midsommarfirande Vassaslätt.
Vi klär stången och dansar. Göran o Ingemar står för musiken. Hembygdslotteri. Tag med kaffekorg och blommor till smyckning av stången.

Juli
Lördagen den 22 juli kl. 0900-1400 Slåtterdag vid Steneryds Ängar.
I samarbete med Länsstyrelsen anordnar vi slåtter. Tag gärna med lie eller räfsor. Per-Anders kör med hästar som utför slåtter på gammalt vis. Kl. 1300 Slåttergille. Föreningen bjuder slåtterfolk och övriga på kaffe, saft och fralla. Hamboringens Folkdanslag. Slåttertal. Länsstyrelsen/Ingemar Olofsson har lie-kurs och deltagarna kommer att finnas med vid slåttern. (Om någon vill deltaga i lie-kursen ring Ingemar Olofsson 0455-55137).

Söndagen den 30 juli kl. 1400. Friluftsgudstjänst i Skjutsstationens trädgård. Tillsammans med Jämjö Församling och EFS Tag med kaffekorg.

Augusti
Lördagen den 19 augusti kl. 1500 Kyrkogårdsvandring på Ramdala kyrkogård under ledning av Sven Turesson. Vi avslutar i församlings-
hemmet där Sven-Bertil Östensson berättar om bl.a varför Ramdala kyrka placerades på denna plats i slutet av 1100 talet mm.
Kaffeservering.

September
Lördagen den 23 sept. kl. 1000 -1500 Skördefest i Skjutsstationens Trädgård. Årets Tema är ”HONUNG ETT LIVSELEXIR”. Biodlare Rolf Johansson finns på plats hela dagen och kommer även att hålla tal om Biodlingens betydelse när det bl.a. gäller pollineringen av våra grödor. Utställning om ”Biodling genom tiden” Många närodlade producenter finns på plats. Underhållning.

Oktober
Tisdagen den 3 oktober kl. 1900 Fågelmara Missionskyrka kl.1900. ”Fågelmara på 1920-talet” Roland Andersson berättar och Lars-Erik Andersson spelar. Ett samarrangemang
med Fågelmara Samhällsförening.
Lördagen den 7 oktober kl. 1500 Randelkonsert i Ramdala Församlingshem. Till ”Andreas Randels minne”. har Randelsällskapet konsert. Servering.
Lördagen den 7 oktober. Jämjö torg. Luther 500 år firas. Det är Jämjö Pastorat med flera som står för firandet. Se program i vår tidning nr 3 i september.
Tisdagen den 10 oktober kl. 1900 Ramdala församlingshem. Vår fotogrupp visar äldre Ramdalafoton från vårt arkiv. Har Du gamla Ramdalafoton. Tag gärna med dessa . Vi får också lyssna till ett inspelat band med Helge Thorsell.

November
Torsdagen den 16 november kl. 1900. Överraskningskväll i Skjutsstationen. Servering.

December
Lördagen den 2 december. kl. 1000 – 1400. Julmarknad i Skjutsstationen trädgård. Många marknadsstånd. Jändelskolans Lucia, Dans kring granen, Godispåsar till alla barn.