Ordförande har ordet

 
Arne Strandh ordförande i Östra Blekinge Hembygdsförening

Ordföranden har ordet inför 2017.

Sveriges Hembygdsförbund firade sitt 100 årsjubileum på skansen i augusti 2016. Vi i Blekinge hade utställning vid Blekingestugan (Kyrkhultstugan) som ligger centralt på Skansen. Vi hade många besökare som fick se linodling/linberedning, Korg-tillverkning, Träskotillverkning, Blekingemönster samt visning av Blekinge-eka. Bertil Andersson deltog med bl.a. info om träbåtens historia. Det var roligt att tre av utställarna kom från Östra Blekinge samt att vi fick informera besökarna om vårt fina län ”Blekinge Sveriges Trädgård.

Ekonomi. Är fortsatt god i vår förening och visar vinst. Under november december har vi fått kostnader vid Skjutsstationen på runt ca 50000 kronor som belastar årets resultat.

Verksamheten. Våra aktiviteter har under 2016 varit välbesökta. Fotogruppen har lagt ned många dagar med underlaget till vår skrift om Jändelskolan. Bilderna kommer från Ingvar Gustavssons bildarkiv. Ett mycket stort antal bilder har scannats in och skriften om Jändelskolan kommer att vara färdig till Jämjödagen i maj månad. Vi har nu flera grupper som arbetar med torpinventeringar och en Bygdebandsgrupp som lägger in underlagen i Bygdeband som är Sveriges Hembygdsförbunds Webbplats för historiska texter och dokument. Det är nu ”inne” att arbeta med släktforskning och vi har fått nya medlemmar genom vårt arbete inom detta område. Vi får många mail om frågor från släktforskare (såväl nationellt som internationellt) om deras förfäder, platser mm. Vi har lyckats hjälpa de flesta.

Vår hemsida har fortfarande många besökare och mycket arbete läggs ned för att hålla denna uppdaterad. Nu i januari fick jag ett mail ”Fantastisk hemsida. Tänk om alla hade så lättöverskådliga hemsidor om sina sevärdheter.”

Skjutsstationen, vår fastighet i Jämjö, har i slutet av året fått en ansiktslyftning genom att vi fått stora hallen på övervåningen målad samt har taket i stora salen reparerats och målats.
Vi har i höst haft bekymmer med dagvattnet som rann in i källaren. Vi pumpar nu ut detta och kommer till våren att få en långsiktig lösning. 2-rumslägenheten är ledig från 1 febr. och kommer att hyras ut.

Programmet detta år har många spännande aktiviteter. Bl.a. Undervattensmiljö, Kyrkogårdsvandring, Vi börjar med Fotokväll, Bygdebandsträffar mm. (se programmet).

TACK. Vi i styrelsen är mycket tacksamma för alla ideella insatser, som görs, i vår förening.

Vi går vidare med att jobba för vårt motto ”Bevara Dagen för Morgondagen”
Arne Strandh, ordförande