Ordförande har ordet

 
Arne Strandh ordförande i Östra Blekinge Hembygdsförening

 

Ordföranden har ordet inför 2018

Nu lämnar vi år 2017 bakom oss. Vår förening har varit mycket aktiv. Ett år med mycket kyla och regn som vi behövt, men inte i så stora mängder. Vi har haft tur med vädret och kunnat genomföra våra många uteaktiviteter. Många medlemma slöt upp vid Gökottan på Torhamnsudde, Rekorddeltagande vid Midsommarafton i Wassaslätt. Välbesökt vid slåttern med lie-kurs i Steneryd. Orkidévandringen på Möcklö, Marknaderna: Jämjödagen, Skördefest och Julmarknad var också välbesökta.

Efter mycket arbete har vi i år gett ut vår skrift nr 24 ”Jändelskolan genom Ingvar Gustavssons Kamera 1966-1991″. Ett mycket unikt dokument med hög kvalitet på bilderna.

Vi arbetar nu med program och aktiviteter för att göra 2018 års verksamhet lockande för våra medlemmar och välkomnar nya medlemmar. Är Du som läser detta intresserad av Din Hembygd och vill vara delaktig. Du är välkommen! Ring gärna mig eller någon i styrelsen.

Skjutsstationen

I år har vi fått lägga ner stora utgifter på vår fastighet. Vi har fräschat upp 2-rumslägenheten som inte var uthyrd 5 mån. 2017. Köpt in torktumlare och kylskåp. Dagvattenledningen har lagts om. VI har investerat i vattenfelsbrytare och därigenom fått lägre försäkringspremie. Vår bergvärmeanläggning som hållit låga uppvärmningskostnader, där har kompressorn lagt av och värmen har delvis tagits från el-aggregatet vilket ökar våra kostnader för el.

I stället för att byta ut kompressorn investerade vi i en ny anläggning som är betydligt effektivare. Vår anläggning var ca 20 år och under denna tid har effekterna ökat i den nya anläggningen. I slutet av året har bredband dragits in till fastigheten men kommer inte att startas förrän i början av 2018 och inte belasta vårt resultat i år.

Ekonomi

Vår ekonomi är fortsatt god men de stora utgifterna för vår fastighet under 2017 har inte kunnat betalas av årets resultat utan vi kommer att få ett minus i årets resultat.

Framtiden

Inför år 2018 arbetar vid med att ytterligare arbeta med att torpinventeringarna skall läggas in i bygdeband. Vi arbetar för att våra foton skall digitaliseras för att bli tillgängliga för våra medlemmar. Samarbetet med Blekinge släktförening förstärks.

Vi planerar att under året fira att vår fina fastighet som är Jämjös äldsta och fyller 150 år.

Programmet 2018 har många spännande inslag. Välkommen att deltaga.

TACK

Vi i styrelsen sänder ett STORT TACK till alla som hjälper till vid vårt arbete med att

”Bevara Dagen för Morgondagen”.

Arne Strandh Ordförande