ÖBlJ


Gullberna station. Foto: Blekinge museum. Fotograf okänd

Här kan du får information om Östra Blekinge Järnväg, ÖBlJ,
och något av det innehåll som finns i boken.
Klicka på logon till vänster om respektive rubrik.

Boken om Östra Blekinge Järnväg kostar 240:- inklusive porto
och du kan beställa den här>>>!
Boken kommer hem till dig på posten och
med följer ett inbetalningskort.

Östra Blekinge Järnväg historia
På denna sida kan du läsa om ÖBlJ historia

Linjen Karlskrona – Gullberna – Torsås
På denna sida finns information om stationer, bantekniska förhållanden m.m.

Linjen Gullaboby – Torsås – Bergkvara
På denna sida finns information om stationer, bantekniska förhållanden m.m.

Tidtabeller
På denna sida finns tidtabeller från olika tidsperioder

Rullande materiel
På denna sida finns information om lok, rälsbussar och olika vagnar

Tågsammansättning
På denna sida finns information om tågsammansättning och tågföring

Statistik
På denna sida finns statistisk information gods och resande under de första decennierna

Personal
På denna sida finns förteckning över den personal som tjänstgjort på ÖBlJ

Blekingsk järnvägshistoria
På denna sida finns en kort beskrivning av järnvägshistorian i Blekinge

Allmän järnvägshistoria
På denna sida finns en kort beskrivning av järnvägshistorian i Blekinge

Projektet ”Spåren efter spåret”
På denna sida sidan du läsa om projektet

Projektet ”Spåren efter spåret” är en bok och informationstavlor om Östra
Blekinge Järnväg som har genomförts med bidrag från Leader Blekinge.