ÖBlJ Tidtabeller och restid

Tiden för resan på banan tog olika lång tid och antalet turer varierade. Vid starten var de två och som mest fem för att åter vara två vid nedläggningen den 29 man 1965. Klicka på tidtabellerna för större format.

Tidtabell för öppningsåret 1899

Tidtabell för år 1913

Tidtabell för år 1930 Gullaboby-Torsås-Bergkvara

Tidtabell för år 1950

Så småningom blev tidtabellen gemensam för hela sträckan Karlskrona-Kalmar och bibanan Torås – Bergkvara fick en egen tidtabell.

Tidtabell för nedläggningsåret 1965

Den sista tidtabellen för Toråsbanan, tidtabellen vintern 1964/65. Järnvägen lades ned den 29 maj 1965.

Restider vid olika tider på linjen Karlskrona – Torsås 1899 – 1965

 
 

Årtionde

 

1899
 

 

1910
 

 

1920
 

 

1930
 

 

1950
 

 

1960
 

 

1965
 

 

Restid
 

 

2h17m
 

 

1h 46m
 

 

1h35m
 

 

1h 41m
 

 

1h 16m
 

 

1h14m
 

 

1h14m
 

 

Genomsnittshastighet
 

 

20 km/h
 

 

27 km/h
 

 

29 km/h
 

 

28 km/h
 

 

37 km/h
 

 

36 km/h
 

 

36 km/h
 

 

Antal dubbelturer per dag
 

 

2
 

 

4
 

 

3
 

 

5
 

 

5
 

 

3
 

 

2 soh=3