ÖBlJ Rullande materiel


Vid Karlskrona Norra. Från vänster rälsbussen, lokomotorn som drog lättare godståg och längst till höger ett ånglok. Osäkert om 4022 trafikerade Torsåsbanan. Foto Föreningen Gamla Carlskrona

Två ånloksdragna tåg i Bergkvara. Till höger syns också en dressin. Fotograf okänd

Lokförteckng ÖBlJ

AE = Avonside Engine Co, Bristol, England 1 Vislanda-Bolmen Järnvägs nr 4 FINNVEDEN
Atl = Nya AB Atlas, Stockholm
MV = Motala Verkstads AB, Motala
NH = Nydqvist & Holm AB, Trollhättan
Axelanordningen anges med stor bokstav för antalet drivaxlar och siffra antal löpaxlar.
Ex 1´C en löpaxel och tre drivaxlar


Lokomotor Z4t Foto Föreningen Gamla Carlskrona

Godsvagnar på Torsås station. ÖBlJ hade tre typer av godsvagnar. Täckta godsvagnar och öppna godsvagnar med låg respektive hög sida. Sedermera anskaffades även en kylvagn. Foto efter vykort

Rälsbussar på Torsås station. Den till vänster trafikerade linjen Torsås Kalmar och den till höger Torsås Karlskrona. Foto Torsås Hembygdsförening

Den vanligaste kombinationen på Toråsbanan, två motorvaganr och en släpvagn. De sista åren gick tågen med endast en motorvagn och släpvagnen vardagar och med två motorvagnar och släpvagnen sön- och helgdagar. Foto Arkiv Jan Sjöberg

Rälsbuss Y01t allmännt kallad Hilding Carlssonvagn. Denna gick i trafik mellan Torsås och Bergkvara. Foto Bengt Åstedt