Hembygdsgårdens dag firas första söndagen i augusti. Föreningen uppmärksammade dagen genom att ha öppet på Skjutsstationen och vid Per August stenstuga. Det fanns på båda ställena möjlighet att titta på och köpa skrifter. På Skjutsstationen kunde man ta en fika samt besöka både vår nya smedja och timmerstugan.

Vid Per August stenstuga utanför Sillesås och höll Sara Rönér Janicke föredrag om torp, backstugor och de obesuttnas levnadsvillkor för våra besökare. Hon berättade om platsen och om hur livet kunde vara i en enkel bostad i skogen på 1800-talet. Besökarna ställde nyfikna frågor och vi fick även en del information om platser och berättelser i omgivningen.


Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: Leif Svensson (2022-08-15 12:01:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sara Rönér Janicke (2022-08-16 16:09:51) Kontakta föreningen