ÖBH har i samarbete med Länsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan genomfört slåtter på Steneryds ängar. Redan dagen innan var det en liekurs med 16 deltagare. Flera av dessa deltog sedan tillsammans med ett 20-tal andra med att slå ängarna på slåtterdagen.
Maria Strand hälsade ett 50-tal personer välkomna till gillet. I samband med förtäringen berättade Ingemar Olofsson om liekursen. Hamboringen dansade och två spelmän underhöll med musik på fiol och gitarr. Slåttertalet hölls av Ingrid Lovén, ny ordförande i Blekinge Hembygdsförbund. Hon pratade bl. a. om vikten av en levande hembygdsrörelse och om att få med den yngre generationen i arbetet.

Foto Lars-Eric Eklund


Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: Christin Skoglöw (2022-07-28 21:13:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christin Skoglöw (2022-07-29 07:40:38) Kontakta föreningen