Dags för årsmöte, ute med distans!

ÅRSMÖTE i Skjutsstationens trädgård Jämjö
Lördagen den 13 juni 2020 kl 1400.

På grund av Corona-krisen har vi i vår inte kunnat genomföra årsmötet i mars, ej heller Gökotta / Orkidévandring och Jämjödagen i maj. Vi kommer heller inte att genomföra midsommarfirandet på midsommarafton. Efter diskussion i styrelsen har vi däremot beslutat att genomföra årsmötet enligt ovan den 13 juni.
VI genomför årsmötet utomhus och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla närvarande att göra detsamma.


Editerad av: Sara Rönér Janicke (2020-06-09 20:01:37)