Medlemskap

Verksamhetsområdet för Östra Blekinge Hembygdsförening är
Jämjö gamla storkommun i östra Blekinge och omfattar socknarna
Jämjö, Kristianopel, Torhamn, Ramdala och Sturkö. Det går givetvis
bra att vara medlem även om man inte bor inom detta område.


Hallarumsvikens badplats

Östra Blekinge Hembygdsförening, ÖBH, hade vid årskiftet 2013-2014 cirka 1200 medlemmar. Medlemsavgiften per år är 100:- per familj eller enskild. Vi ser gärna att ungdomar blir medlemmar. Därför har vi en avgift för hela familjen.

Är du intresserad att aktivt delta eller bli medlem i vår förening för att som vårt motto är: Bevara dagen för morgondagen?

Faktura med inbetalningskort kommer med medlemsbladet på våren.

Det lättaste är att sätta in 100 kronor på postgiro 79 13 77-5. Du kan också betala medlemsavgiften direkt vid något av våra arrangemang.

Som medlem får du och din familj:

  • Inbjudningar till våra aktiviter.
  • Vårt hela programutbud.
  • Medlemsblad två gånger per år.
  • Tillgång till våra många skrifter.
  • Tillgång till vårt bibliotek i Jämjö Skjutsstation.