Målsättning

Östra Blekinge Hembygdsförenings ändamål och målsättning


Östra Blekinge Hembygdsförenings verksamhetsområde

Östra Blekinge Hembygdsförenings ändamål är att inom Kristianopel,
Jämjö, Torhamn, Sturkö, och Ramdala församlingar i Blekinge län
främja hembygdens kultur och att verka för vården av natur, land-
skap och miljö.

Östra Blekinge Hembygdsförening arbetar med förutom löpande
verksamhet också med att bevara vår hembygds natur- och
kulturhistoria.

Östra Blekinge Hembygdsförenings motto är Bevara dagen för
morgondagen

och under det mottot försöker vi att arbeta på olika sätt. Ett av dessa
sätt är att dokumentera och att ge ut skrifter ett annat att visa hur
olika hantverk och arbeten genomförts av tidigare generationer.
Några exempel är Flakulla kolugn och Hembygdens dag som
du kan läsa om på annan plats på vår Internetsida. 


Bron till ön Senoren i östra Blekinge