Historia


Jämjö samhälle mot söder. Det vita huset i mellangrunden är Jämjö Skjutsstation och Jämjö Träindustri i förgrunden

Hembygdsföreningens historia

Hösten 1970 utlystes på initiativ av de båda Jämjöborna Håkan Andersson
och Helge Holgersson en sammankomst där det diskuterades bildandet av
en hembygdsförening och hur den borde verka. Konstituerande sammanträde
hölls den 8 december 1970 och föreningens stadgar utformades.

Östra Blekinge Hembygdsförenings, ÖBH, verksamhetsområde var, och är
alltjämt, dåvarande Jämjö kommun med Jämjö, Kristianopel, Torhamn,
Ramdala och Sturkö socknar.

Föreningens verksamhet har varit och är framgångsrik. Målet har varit att
stimulera intresset för hembygden. Föreningen har tagit upp traditionella
aktiviteter där bygdens folk har träffats och har trevligt tillsammans.

Föreningens emblem och fana

Östra Blekinge Hembygdsförenings emblem är ett hängsmycke i brons från vikingatiden, funnet i det så kallade Snarket, beläget strax innanför Sjunkalids gamla lastageplats längst in i Hallarumsviken.

Emblemet har ritats av Edit Nesset.

Olika försök under 1980-talet gjordes för att få igång en arbetsgrupp för att tillverka en egen fana vilket gick om intet.

Slutligen anlitades textilläraren Barbro Ankert som sydde emblemet i mörkblått på ljusblå botten i applikationsteknik. Till stången tillverkades en knopp i mässing i from av emblemet av Lennart Andersson i Fågelmara.

På Svenska flaggans dag 1984 hedrades föreningen genom att bli tilldelad en svensk flagga.


Store Backe

Gravfältet på Store Backe, Snarket, omfattar nu ett 20-tal synliga fornlämningar. Äldre uppteckningar nämner ett stort antal gravar, som förstördes vid nyodlingar under 1800-talet. Skeppssättningar, fyrsidiga och runda stensättningar samt treuddar förekommer omväxlande med högar och resta stenar. Gravfält med denna sammansättning under järnålderns senare del, vikingatiden, 800-1050 e Kr. 

Källa: Folkminnen och samfärdsel i Östra Blekinge. Karin Brunsberg