– Gökotta Uttorps naturreservat 2018

Drygt 60 personer var samlade kl 0700 på morgonen. Ordföranden hälsade alla välkommna och Maria Strand som ansvarar för Naturreservaten  i bl.a. Karlskrona kommun  berättade om de stora förbättringsarbeten som utförts.

Urban Emanuelson ledde sedan vandringen. Urban gick tillbaka till istiden  och visade inte bara på granen som härstammade  från denna tid utan visade också på de allra minsta  småblommor som särkilt i år fanns rikligt på grund av allt regnande i fjol.

Några av deltagarna sa under vandringen ”Idag har jag lärt mig mer om Uttorps växter på 200 meters vandring än alla under alla tidigare besök här”. Urban  berättade och visade även på alla fåglar som passerade.

Alla var nöjda när det goda fikat var intaget och applåderna var rika när ordf. tackade Maria och Urban

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter