-Gökotta 2005

 I stort sett sedan starten år 1970 har Östra Blekinge Hembygdsförening genomfört Gökotta på något ställe i föreningens verksamhetsområde på Kristi Himmelsfärdsdagen. År 2005 var Gökottan förlagd till ett område några kilometer söder om Jämjö samhälle.


Trots det disiga och gråkalla vädret kom det många till Gökottan

Området som ligger strax nordväst om Hallarumsbadet innehåller en
rad olika intressanta lämningar. Fem av dess hade valts ut och under
Ingvar Gustavsson sakkunniga berättande fick besökarna veta om:

– Laga skiftet och utflyttning av en gård i Hallarum
– Hallarums telgelbruk
– Jändlalyckan
– Hacka-Siljan
– Bronsåldersröset på Torp som är det största i Jämjö socken

Av utrymmesskäl så berör vi endast telgelbruket och bronsålders-
röset.

Lars P Månsson kom till gården Hallarum nr 3 1893. Han var född på
Senoren 1863. Där fanns då ett tegelbruk. 1899 låter Månsson under-
söka leran på sin gård. En tegel­bruksingenjör från Malmö utfärdar ett
intyg om lerans beskaf­fenhet och mängd: räcker till 75 000 000
10-tums tegel och till dräneringsrör, taktegel och gul fasadtegel.


Hallarums tegelbruk sett från västnordväst. Foto Gunnar Olsson 1933

En annons i BLT 1924 för Hallarums Tegelbruks AB talar om, att bruket
etablerats 1899, levererar årligen 1,5 milj. tegel och har återförsäljare
på alla större orter!

Efter flera ägarbyten och konkurs så drevs bruket för fullt under mitten
av 1930-talet. Under högsäsongen sysselsatte tegelbruket 36 man.
förbättrade kommunikationer och stor efterfrågan var en bidragande
orsak. I trakten fanns järnväg i samhället Jämjö med förbindelse
både mot Karlskrona och Kalmar. I Hallarumsviken, vid nuvarande
småbåtshamnen, lastades teglet på köl och skeppades vidare.

Tegelbruket lades officiellt ned 1953 och revs så småningom. Enligt
lokalbefolkningen lades dock bruket ned tidigare.

Längst bort i diset låg en gång Hallarums tegelbruk. Leran togs på
åkern i förgrunden och den var från början lika hög som vägbanken
som kan skymtas till höger i bilden.

När bruket lades ned fylldes en del gropar ut med rivningsmassorna och
matjorden lades tillbaka. Några synliga spår finns ínte kvar med ett
undantag.

På en gård i närheten står ett litet skjul. Detta har flyttats hit
från telegelbruket och var garage eller rättare sagt lokstall till det
lilla ånglok som användes för transporter vid bruket.

I dag tjänstgör det gamla lokstallet som uppställningsplats för en gödningsspridare.

I Östra Blekinge Hembygdsförenings skrift ”Jämjö förr och nu” finns en
artikel om Hallarums tegelbruk. Läs mer om skrifterna här>>>!