Fotokommittén

 

Att dokumentera är en viktig del av Östra Blekinge Hembygdsförenings arbete med att Bevara dagen för morgondagen. Detta görs inom olika områden och ett av dem är fotodokumentation. Hembygdsföreningen har genom gåvor många fotografier i sitt arkiv.

Att veta när och var fotot togs samt vilka personer som är med fotot är en viktig del i dokumentations arbetet.

Hembygdsföreningen anordnar också fotoutställningar i Jämjö Skjutsstation vilka är mycket omtyckta och välbesökta.


Fotoutställning i Jämjö Skjutsstation