Besöksmål


Välkommen till Östra Blekinge Hembygdsförening och Besöksmål i östra Blekinge

Besöksmålen har till syfte att sprida information och skapa intresse kring lokala besöksmål i ett relativt begränsat område med beaktande av föreningens ändamål att värna om natur och kulturvärdena samt inte minst värna om miljön.

Detaljinformation, historia och detaljerad vägbeskrivning finns att hämta på Internet. Vidare fås information om olika promenadstråk i området och framkomlighet för rörelsehindrade och barnvagnar. Anvisningar ges hur man kan ta sig till respektive besöksmål med kollektiva transportmedel. På sidorna ”Vägen till besöksmål… ” hittar du även GPS-koordinater till Besöksmålen.

Karta över besöksmålen klicka här>>>

Källmaterialet för besöksmålen utgörs dels av informationstavlor som finns på platsen och information från Internetsidor. Hembygdsföreningens skrifter och dokumentation är också en viktig informationskälla.  På respektive sida finns källförteckning.

En rad bestämmelser, förordningar och lagar reglerar hur vi har rätt att röra oss i naturen. När du vistas i naturen och på de olika besöksmålen så ber vi dig att respektera och följa de bestämmelser som finns.

Här kan du läsa om några av dem:

  • Allemansrätten
  • Riksantikvarieämbetet
  • Naturvårdsverket
  • Naturreservatet i Blekinge
  • Naturvård i Blekinge
  • Fridlysta växter i Blekinge
  • Kulturmiljö i Blekinge
  • Hällristningar i Blekinge
  • Områden av riksintresse för friluftslivet i Blekinge

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter