Besöksmål

Välkommen till Östra Blekinge Hembygdsförening och Besöksmål i östra Blekinge

Besöksmålen har till syfte att sprida information och skapa intresse kring lokala besöksmål i ett relativt begränsat område med beaktande av föreningens ändamål att värna om natur och kulturvärdena samt inte minst värna om miljön.

 


Publicerad med tillstånd från Lantmäteriverket. Medgivande M2005/1292
Copyright: Lantmäteriverket Gävle 2002.


Nr Besöksmål
Information Syd 15. Kulturmiljö Brömsebro
Information Mitt 16. Brömsehus
Information Norr 17. Gåsamåla Ruckasten
Cykelspåret 18. Flakulla bautasten
Blekingeleden 19. Per Augustas Källare
01. Store Backe 20. Hjulgöddetomten
02. Färskesjön naturreservat 21. Flakulla Kolugn
03. Hallarum-Rom naturreservat 22. Jämjö kyrka
04. Möckleryds Hällristningar 23. Vallby hällristning
05. Steneryds lövängar 24. Ramdala kyrka
06. Hästholmen-Ytterön 25. Björstorps hage
07. Torhamns udde 26. Säby domarring
08. Svanhalla hällristningar 27. Senoren, brofästet
09. Torhamns kyrka 28. Västra Skällenäs Runsten
10. Sibbaboda 29. Kullens kvarn, Sturkö
11. Fürstska klippan, hällristning 30. Sturkö kyrka
12. Riddarstenen Klakebäck 31. Sturkö Kungssten
13. Kristianopel kyrka 32. Tjurkö stenhuggeri
14. Kristianopel och Avaskär 33. Tjurkö kyrka
35. Ådalen

Källa: Östra Blekinge Hembygdsförening

Detaljinformation, historia och detaljerad vägbeskrivning finns att hämta på Internet. Vidare fås information om olika promenadstråk i området och framkomlighet för rörelsehindrade och barnvagnar. Anvisningar ges hur man kan ta sig till respektive besöksmål med kollektiva transportmedel. Du hittar även GPS-koordinater till Besöksmålen.

Källmaterialet för besöksmålen utgörs dels av informationstavlor som finns på platsen och information från Internetsidor. Hembygdsföreningens skrifter och dokumentation är också en viktig informationskälla.  På respektive sida finns källförteckning.

En rad bestämmelser, förordningar och lagar reglerar hur vi har rätt att röra oss i naturen. När du vistas i naturen och på de olika besöksmålen så ber vi dig att respektera och följa de bestämmelser som finns.

Här kan du läsa om några av dem:

  • Allemansrätten
  • Riksantikvarieämbetet
  • Naturvårdsverket
  • Naturreservatet i Blekinge
  • Naturvård i Blekinge
  • Fridlysta växter i Blekinge
  • Kulturmiljö i Blekinge
  • Hällristningar i Blekinge
  • Områden av riksintresse för friluftslivet i Blekinge