Besöksmål 06. Hästholmen-Ytterön

Välkommen till Besöksmål nummer 06
…som är Hästholmen-Ytterön som är ett naturreservat där Hästholmens oskiftade by ingår.


Besöksmål 06 ligger utmed vägen Jämjö och Torhamn

Reservatet har bildats för att bevara ett stycke odlingslandskap med ålderdomliga drag. Hästholmens by ingår inte i reservatet. Den är dock ett fint exempel på oskiftad bymiljö. Tre olika landskapstyper kan urskiljas i reservatet – hällmarker, sprickdalar och låglänta strandängar. Fina badplatser finns t.ex. vid klipporna och de sandiga vikarna på Hästholmens västra sida.

Källa: Informationstavla på platsen och externa länkar enligt nedan.

Aktuella externa länkar:
Ytteröns hemsida
Allmänt om Naturreservat

Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 06
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 06
3. Vägen till Besöksmål 06
4. Historia Besöksmål 06
5. Promenadstråk Besöksmål 06
6. Framkomlighet vid Besöksmål 06

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter