Besöksmål 05 Steneryds lövängar

Välkommen till Besöksmål nummer 05
…som är Steneryds lövängar beläget på vägen mellan Jämjö och Torhamn, alldeles i närheten av Besöksmål 04.

Besöksmål 05 ligger ca 8 km söder om Jämjö på vägen mot Torhamn.

På lövängen hämtade man i det gamla bondesamhället vinterfoder åt djuren. Markens gräs och örter skördades till hö, men först efter blomningen. Gynnsamma förhållanden för en artrik flora skapades. Trädens lövverk togs tillvara genom hamling, d.v.s. man beskar grenarna.
Redan 1971 anordnade Östra Blekinge Hembygdsförening slåtterdag i Steneryds naturreservats lövängar. Hembygdsföreningen har hitintills tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen, sedermera Länsstyrelsen, kunnat bidra till skötsel av en löväng på hela 6 hektar. På slåtterdagen genomförs ett litet slåttergille med under­hållning, t. ex. folkdans, musik och alltid ett föredrag. Slåtter hålls i regel lördagen efter den 15 juli.

Källa: Informationstavla på platsen och externa länkar enligt nedan.

Aktuella externa länkar:
Stenryds Lövängar Naturreservat
Länstyrelsen K, naturreservat
Allmänt om Naturreservat

Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 05
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 05
3. Vägen till Besöksmål 05
4. Historia Besöksmål 05
5. Promenadstråk Besöksmål 05
6. Framkomlighet vid Besöksmål 05

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter