Allmän beskrivning av Besöksmål 08

Svanhalla hällristning ligger med havsutsikt och består passande nog av skepp, men också av skålgropar. Skeppen seglar inte i någon bestämd riktning, vilket de sällan gör på hällristningar.


Området för Svanhalla hällristning är en vacker kustbygd

Blekinges hällristningar är koncentrerade till de östra länsdelarna. Av de sju hällristningar som Länsstyrelsen i Blekinge presenterar på sina Internetsidor ligger fyra i Östra Blekinge Hembygdsförenings verksamhetsområde. Samtliga är upptagna som besöksmål varav Svanhalla är den ena.

 

Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 08
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 08
3. Vägen till Besöksmål 08
4. Historia Besöksmål 08
5. Promenadstråk Besöksmål 08
6. Framkomlighet vid Besöksmål 08

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter