Allmän beskrivning av Besöksmål 04

Hästhallen (Horsahallen) är med sina 140 figurer Blekinges största hällristning med över 80 skeppsbilder av en för platsen karateristisk typ. Dessutom finns skålgropar och mindre figur-framställningar av varierande slag.

Hällristningarna har tillkommit under bronsåldern (1 500 – 500 f Kr). Deras religiösa-magiska innebörd anses numera säker och som all magisk konst är de svårtolkade. Vissa figurer vittnar dock sannolikt om fruktbarhetskult.

Hästhallen ligger i en bygd, som främst utmärks av bronsålderns fornlämningar, däribland flera andra hällristningslokaler. De närmaste finns i Svanhalla beläget nordost om platsen och Fürtska klippan beläget norr om platsen.

Källa: Informationsskylt på platsen

Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 04
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 04
3. Vägen till Besöksmål 04
4. Historia Besöksmål 04
5. Promenadstråk Besöksmål 04
6. Framkomlighet vid Besöksmål 04

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter