Om oss

Föreningens historia - Logotyp - Styrelse - Kontakta oss - Bli medlem

Östra Blekinge Hembygdsförenings ändamål är att inom Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Ramdala och Sturkö socknar i Blekinge län främja hembygdens kultur och att verka för dokumentation och vård av vår kulturhistoria. Målet är att stimulera intresset för hembygden. Föreningen har flera traditionella aktiviteter där bygdens folk kan träffas och ha trevligt tillsammans.

Hembygdsgården och stenstugan

Jämjö Skjutsstation, mitt i Jämjös samhälle, är vår hembygdsgård. Vi finns där under våra aktiviteter och har träffar som vi kallar Öppet hus.

Det går alltid att kontakta våra kontaktpersoner om du vill komma och köpa skrifter eller använda vårt arkiv och bibliotek, så löser vi det med våra tillgängliga volontärer på lämplig tid.

Östra Blekinge Hembygdsförening äger två fastigheter: Jämjö Skjutsstation och Per Augusts stenstuga utanför Sillesås.
Vid Jämjö Skjutsstation finns även en liten timmerstuga uppförd som ursprungligen byggdes i Wämöparken under Hembygdens dag som anordnades förra seklet. 
Vi har tidigare ägt en liten ryggåsstuga på Skolvägen i Jämjö, kallad Skomakarstugan, men den såldes och är idag privatägd.