Om oss

Östra Blekinge Hembygdsförenings ändamål är att inom Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Ramdala och Sturkö socknar i Blekinge län främja hembygdens kultur och att verka för vården av natur, landskap och miljö.

Hembygdsföreningens historia

Hösten 1970 utlystes på initiativ av de båda Jämjöborna Håkan Andersson och Helge Holgersson en sammankomst där det diskuterades bildandet av en hembygdsförening och hur den borde verka. Konstituerande sammanträde
hölls den 8 december 1970 och föreningens stadgar utformades.

Östra Blekinge Hembygdsförenings, ÖBH, verksamhetsområde var, och är alltjämt, dåvarande Jämjö kommun med Jämjö, Kristianopel, Torhamn, Ramdala och Sturkö socknar.

Föreningens verksamhet har varit och är framgångsrik. Målet har varit att stimulera intresset för hembygden. Föreningen har tagit upp traditionella aktiviteter där bygdens folk har träffats och har trevligt tillsammans.

Föreningens emblem och fana

Image

Klicka och välj "Spara bild som..." för att ladda ner. Den andra bilden är högupplöst jpg.

Östra Blekinge Hembygdsförenings emblem är ett hängsmycke i brons från vikingatiden.
Det är funnet i det så kallade Snarket, beläget strax innanför Sjunkalids gamla lastageplats längst in i Hallarumsviken.

Emblemet har ritats av Edit Nesset.

Olika försök under 1980-talet gjordes för att få igång en arbetsgrupp för att tillverka en egen fana vilket gick om intet.

Slutligen anlitades textilläraren Barbro Ankert som sydde emblemet i mörkblått på ljusblå botten i applikationsteknik. Till stången tillverkades en knopp i mässing i from av emblemet av Lennart Andersson i Fågelmara.

På Svenska flaggans dag 1984 hedrades föreningen genom att bli tilldelad en svensk flagga.


Store Backe

Gravfältet på Store Backe, Snarket, omfattar nu ett 20-tal synliga fornlämningar. Äldre uppteckningar nämner ett stort antal gravar, som förstördes vid nyodlingar under 1800-talet. Skeppssättningar, fyrsidiga och runda stensättningar samt treuddar förekommer omväxlande med högar och resta stenar. Gravfält med denna sammansättning under järnålderns senare del, vikingatiden, 800-1050 e Kr. 

Källa: Folkminnen och samfärdsel i Östra Blekinge. Karin Brunsberg

Press 

Här kan du ladda hem föreningens logotyp 

Image

Lämplig för webbvisning - välj "Spara bild som..." för att ladda ner.

 

Image

Högupplöst jpg för tryck - välj "Spara bild som..." för att ladda ner.

 

Image

Centrerad logotyp för webbpublicering - välj "Spara bild som..." för att ladda ner.

Image

Högupplöst .jpg för tryck - välj "Spara bild som..." för att ladda ner.