Karta över Besöksmål


Välkommen till Östra Blekinge Hembygdsförening och Besöksmål i östra Blekinge. Här kan du finna ett drygt trettiotal besöksmål i östra Blekinge som presenteras med sin historia, det speciellt intressanta med respektive besöksmål samt vägen dit och en del annan information. Avsikten är att du själv tar fram ett eller flera besöksmål och gör sedan besök vid dem. Förhoppningsvis ger de olika besöksmålen en allsidig information om bygden och historien i det sydöstra hörnet av det vackra Sverige. Besöksmålen kommer att kompletteras med mer information och bilder varefter den samlats in och bearbetats.


Publicerad med tillstånd från Lantmäteriverket. Medgivande M2005/1292
Copyright: Lantmäteriverket Gävle 2002.


Klicka på respektive länk:

Nr Besöksmål
Information Syd 15. Kulturmiljö Brömsebro
Information Mitt 16. Brömsehus
Information Norr 17. Gåsamåla Ruckasten
Cykelspåret 18. Flakulla bautasten
Blekingeleden 19. Per Augustas Källare
01. Store Backe 20. Hjulgöddetomten
02. Färskesjön naturreservat 21. Flakulla Kolugn
03. Hallarum-Rom naturreservat 22. Jämjö kyrka
04. Möckleryds Hällristningar 23. Vallby hällristning
05. Steneryds lövängar 24. Ramdala kyrka
06. Hästholmen-Ytterön 25. Björstorps hage
07. Torhamns udde 26. Säby domarring
08. Svanhalla hällristningar 27. Senoren, brofästet
09. Torhamns kyrka 28. Västra Skällenäs Runsten
10. Sibbaboda 29. Kullens kvarn, Sturkö
11. Fürstska klippan, hällristning 30. Sturkö kyrka
12. Riddarstenen Klakebäck 31. Sturkö Kungssten
13. Kristianopel kyrka 32. Tjurkö stenhuggeri
14. Kristianopel och Avaskär 33. Tjurkö kyrka
35. Ådalen

Källa: Östra Blekinge Hembygdsförening

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter