Kyrkogårdsvandring i Torhamn

Rapporterat och fotograferat av Eva Karlsson, Gullholma, ursprungligen i Torhamnsgrupp på Facebook delat i vår grupp Hembygd Östra Blekinge.

På kyrkogårdstrappan hälsade Arne Strand oss välkomna. Sven-Olof Pettersson berättade hur viktig kyrkobesöket var förr. Efter gudstjänsten, knöts alla kontakter som behövdes i socknen.

Sven-Olof berättade om hur den ”nya” kyrkan kom till på 1880-talet. Det tog bara ett och ett halvt år. Kyrkan var tre gånger så stor som den gamla. Man fick flytta en del gravar för att ge plats.

Under de svarta smideskorsen i kyrkogårdshörnet ligger hemmansägaren med hustru från Steneryd. Deras gård låg i Steneryds lövängar där hembygdsföreningen varje år slår höet på gammalt vis. Gården brann på 1880-talet. Bredvid finns gravstenen efter kyrkoherde Hans Nedin som arbetade i församlingen för mer än hundra år sedan.

Den gamla kyrkan låg här. Den var kvadratisk. Något fotografi finns ej men en teckning av kyrkan finns. Inventarierna togs över till prästgården men tyvärr brann huset ner med inventarierna. Det som finns kvar är en sabel och delar av altaret som finns på Blekinge museum.

I Torhamns socken har havet tagit många invånare. Därför finns ett ankare. Vid buskarna bredvid finns en minneslund sedan tio år tillbaka. Där vilar ett fyrtiotal personer.

 Fyra konstnärer har sina gravar på kyrkogården. Här står gruppen vid Arvid Nilssons grav. Konstnären Gunnar Torhamn föddes i gamla båtsmansstugan i Bredäng, i Konungshamn.

Arvid Nilsson växte också upp i Konungshamn.

Ivar Gustafsson var inte från Torhamns socken men hans fru Margareta var det.

Vid denna stammen fanns förut ett vitt kors efter tyska soldater. Men de flyttades senare till Trelleborg till en gemensam grav för tyska soldater omkomna i Sverige. Vid gravstenen till höger om stammen ligger Karl Sjöholm begraven tillsammans med sin mor.