Friluftsgudtjänst 2018

Ett 30-tal personer besökte gudstjänsten och vår kyrkoherde Patrik Magnusson höll som vanligt en fin andaktsstund som berörde många. Åskan mullrade i norr men vi fick inget regn.

Ordföranden startar kyrkklockorna. Foto: Lars-Eric Eklund – 2018

Alla kände av värmen denna dag. Foto: Lars-Eric Eklund – 2018

Kantor Gunilla Bredmar var med för första gången med fin sång o musik. Foto: Lars-Eric Eklund – 2018

Björn Alexandersson spelar trumpet med komp av Gunilla. Foto: Lars-Eric Eklund – 2018

Vår kyrkoherde Patrik Magnusson höll en fin andaktsstund. Foto: Lars-Eric Eklund – 2018